1. Kurz pro začínající makléře.

 

1.   1. modul
Úvod do programu, charakteristika úspěšného makléře, osobní SWOT analýza, stanovení finančního plánu, marketingového plánu, plánu aktivit, osobního cíle, základy efektivního řízení času, organizační dovednosti, schopnost se správně a rychle rozhodovat, etické a morální zásady, spirála prosperity.

 

2. modul
Budování klientské databáze, základní techniky telefonování (studená a teplá volání) a způsob vedení rozhovoru, překonávání osobních pochybností a strachu z odmítnutí, zvýšení sebedůvěry při komunikaci.

 

3. modul
Nábor nemovitosti - příprava na náborovou schůzku, průběh náborové schůzky, ocenění nemovitosti, kvalifikace prodávajícího, překonávání námitek prodávajících, efektivní argumentace, uzavření výhradní zprostředkovatelské smlouvy a obhájení odpovídající provize, provizní dumping a jeho důsledky.

 

4. modul
Prohlídka nemovitosti, kvalifikace kupujícího, metody zjišťování potřeb klienta a jeho hodnocení. Překonávání námitek kupujícího, argumentace, základní prodejní techniky.

 

5. modul
Komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání o ceně. Proces uzavření realitní transakce, obvyklé chyby makléře a jak se jich vyvarovat, význam a umění spolupráce mezi makléři, rizika a jak jim předejít.

 

6. modul
Lektor společně s makléři shrne prováděné aktivity a provede vyhodnocení poznatků, krátkodobého cíle a osobní SWOT analýzy. Program je zakončen zkouškou, která se skládá z ústní a písemné části. Úkolem lektora je rovněž nasměrovat makléře do správného směru i  pro období po skončení tréninku.

 

Součástí programu je více než 130 stránková kniha s pracovními postupy, tipy a návody plus přílohy, abyste byli schopni v realitách rychle uspět. Součástí programu je rovněž balíček 36 námitkových kartiček.

 

Program trvá šest týdnů, přičemž každý týden makléři společně s lektorem probírají během jednoho dne 1 modul, který je zakončen stanovením úkolů na následující týden. V dalším modulu lektor společně s makléři úkoly vyhodnotí a poskytne jim zpětnou vazbu a pomoc.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit